Potrzebna krew

Autor: |

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZLŚwidnik S.A. i miejski klub „Serce”, wraz z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy PZL-Świdnik S.A. już od kilkunastu lat współorganizują letnią akcję oddawania krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

W tym okresie jest szczególnie duże zapotrzebowanie na niezastąpiony lek, jakim jest krew.To czas wakacji, wzmożonego ruchu na drogach, a w związku z tym wielu nieszczęść i wypadków. W ciągu ostatnich kilkunastu dni otrzymaliśmy wiele próśb: niezbędna jest krew, zagrożone życie, nie może się odbyć zabieg operacyjny, bo brakuje krwi.

Zwracamy się więc z apelem do mieszkańców naszego miasta i powiatu o oddawanie krwi. Pomóżmy potrzebującym. Zapraszamy do udziału w najbliższych akcjach organizowanych przez nasz klub i klub „Serce”.

01.08.2014 – w PZL-Świdnik S.A. w godz. 8.00 – 12.00

06.08.2014 – akcja organizowana przez Klub „Serce” w ambulansie przy bibliotece miejskiej w godz. 8.30 – 13.00.

Ojciec św. Jan Paweł II w 2002 roku na krakowskich Błoniach wypowiedział znamienne słowa: – W obliczu współczesnych form ubóstwa, których nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec wokół siebie potrzebujących. Oddanie w tych trudnych chwilach i dniach cząstki siebie, swojej krwi potrzebującemu, jest naszym darem dla bliźniego. To także czas walki o życie. Dar życia wypływa z serc ludzi czułych na potrzeby innych. Krwiodawcy są zawsze tam, gdzie jest potrzebna pomoc drugiemu człowiekowi, gdzie jest ktoś słaby, chory, potrzebuje niezastąpionego leku jakim jest krew.

Andrzej Słotwiński Prezes Klubu HDK PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy „PZL-Świdnik” S.A.

Last modified: 29 czerwca 2020

Zmień język »