Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Autor: |

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zapraszają do udziału w projekcie pod nazwą „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”.

W ramach projektu, jego realizatorzy zapewniają osobom z niepełnosprawnością ruchową, niezależnie od wieku, zindywidualizowane wsparcie asystenckie, również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby podopiecznego. Można również uzyskać wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, na przykład w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystę w tych miejscach. Pomoc oferowana jest także podczas spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Asystenci pomogą funkcjonować zawodowo, na przykład w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo. Wesprą w  funkcjonowaniu edukacyjnym: w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych, bibliotek oraz na ich terenie, podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia. W ramach programu można również uzyskać wsparcie integracyjno-kulturalne.  Dotyczy to, między innymi, wyjazdów krajoznawczych czy też wyjścia do instytucji kulturalnych.

Link do dokumentacji rekrutacyjnej: https://www.albert.lublin.pl/centrum-aktywnosci…/.

Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową w biurze projektu: Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118. Kontakt: tel. 666 668 074, e-mail: fundacjaspolecznik@gmail.com.

Projekt „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Last modified: 26 sierpnia 2021