Policzą ilu jest rolników

Autor: |

Zapytają o grunty, rodzaj zasiewów, zwierzęta, budynki gospodarskie czy urządzenia rolnicze. 1 września rachmistrzowie wyruszą w Polskę, by po raz kolejny przeprowadzić Powszechny Spis Rolny. Zbieranie danych potrwa trzy miesiące i zakończy się 30 listopada. Wśród osób, które zostaną spisane znajdą się również mieszkańcy Świdnika.

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest co 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Pozwala scharakteryzować polskie rolnictwo oraz pomaga władzom na poziomie lokalnym i ogólnopolskim podejmować decyzje strategiczne.

Dane zbierane są przez rachmistrzów. W tym roku do przeprowadzenia spisu na terenie naszego miasta zgłosiło się 17 chętnych.

– Początkowo kandydaci biorą udział w szkoleniu. Po jego ukończeniu przystąpią do egzaminu – wyjaśnia Katarzyna Lis z wydziału promocji w Urzędzie Miasta.

Chętni muszą udzielić co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, by zostać wpisanymi na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność ustalana jest według liczby punktów uzyskanych na egzaminie.

Spisz się rolniku

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoich gospodarstwach telefonicznie, dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 lub poprzez tzw. samospis internetowy, dostępny na stronie www.spisrolny.gov.pl. Z osobami, które z jakiegoś powodu nie podadzą danych samodzielnie skontaktują się bezpośrednio lub telefonicznie rachmistrzowie.

Rolnicy, którzy chcą dokonać samospisu, jednak nie mają dostępu do komputera i internetu, mogą zrobić to w Urzędzie Miasta. Ratusz przygotował dla nich stanowisko umożliwiające wprowadzenie wszystkich danych. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie pod nr tel. 81 751 76 37 lub 81 751 76 64.

O co zapytają?

Formularz pytań, na które odpowiedzą rolnicy podzielony jest na 11 działów. Pierwszy poświęcono użytkowaniu gruntów, drugi – powierzchni zasiewów, trzeci – zwierzętom gospodarskim, czwarty – nawożeniu, piąty – ochronie roślin, natomiast szósty – budynkom gospodarskim. W dziale siódmym pojawią się pytania o ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, ósmym – o działalność gospodarczą, dziewiątym – o strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkowaniem gospodarstwa indywidualnego, dziesiątym – o aktywność ekonomiczną, a w jedenastym o chów i hodowlę ryb.

Kogo obejmie spis?

Powszechny Spis Rolny obejmie wszystkie gospodarstwa, które 1 czerwca bieżącego roku prowadziły działalność rolniczą. Oznacza to, że posiadały uprawy, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz utrzymywały grunty, które nie były wykorzystywane do celów produkcyjnych. Wśród nich znajdą się osoby fizyczne, których gospodarstwa mają powierzchnię 1 ha użytków rolnych lub więcej albo poniżej 1 ha.

Dane zostaną zebrane również wśród gospodarstw prowadzonych przez osoby prawne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne, które produkują wyłącznie na własne potrzeby.

Bardzo ważną informacją jest także fakt, że w przypadku kiedy właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie, to ona powinna odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu.

Last modified: 25 sierpnia 2020