Podziel się uwagami

Autor: |

Trwają konsultacje w sprawie powstającego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Świdnika na lata 2022-2030. Opinie na temat dokumentu świdniczanie mogą składać do 4 lipca.

Jutro chętni wezmą udział w spacerze studyjnym obejmującym obszar rewitalizacji, który wyruszy z ul. Kolejowej 4, o godz. 15.00. Po nim, o godz. 16.00, zaplanowane jest spotkanie w UM, gdzie omówiony zostanie projekt GPR oraz zbierane będą uwagi do dokumentu.

Mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje uwagi za pomocą formularza ze strony www.e-swidnik.pl, który należy przesłać na adres email: wfe@e-swidnik.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta. Kolejny sposób na podzielenie się opinią o projekcie to wypełnienie ankiety elektronicznej, dostępnej pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsultacji_swidnik.

Projekt zamieszczony jest na stronie UM, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta Świdnik. Omówienie przebiegu konsultacji i zgłoszonych uwag, a także odniesienie się do nich, zainteresowani znajdą po zakończeniu wszystkich działań na stronach www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.e-swidnik.pl.            

Komitet rewitalizacji

22 czerwca, o godz. 17.00, w Urzędzie Miasta odbędzie się również spotkanie poświęcone omówieniu projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji, pełniącego funkcję opiniodawczo–doradczą burmistrza. .

Swoje uwagi na temat uchwały można zgłosić  także poprzez formularz elektroniczny ze strony www.e-swidnik.pl, który należy przesłać na adres email: wfe@e-swidnik.pl lub złożyć w siedzibie UM. Świdniczanie mogą również wypełnić ankietę na stronie https://ankieta.deltapartner.org.pl/swidnik_kr_formularz.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Świdnik – Aktualności – Urząd Miasta w Świdniku (e-swidnik.pl).

aw                                         

Last modified: 22 czerwca 2022

Accessibility Toolbar

Zmień język »