Podwójne ubezpieczenie OC

Autor: |

Podwójne ubezpieczenie OC – kiedy mamy z nim do czynienia?

Standardowa umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na 12 miesięcy, po czym dochodzi do jej automatycznego przedłużenia. Jeśli posiadacz pojazdu nie chce kontynuować współpracy z danym towarzystwem, to wówczas powinien ją wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania umowy. Co się stanie, jeśli zapomni o wypowiedzeniu, wykupi nową polisę i będzie mieć podwójne ubezpieczenie OC? Czy odniesie jakiekolwiek korzyści?

Kiedy może dojść do podwójnego ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i powinien je wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce. Dzięki takiej ochronie dane towarzystwo może wziąć na siebie odpowiedzialność za szkody, które zostaną spowodowane ubezpieczonym samochodem. Jeśli auto nie jest objęte ochroną, to wówczas odszkodowanie wypłaca poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale następnie zwraca się on z regresem do posiadacza nieubezpieczonego pojazdu, który będzie musiał zwrócić te środki z własnej kieszeni.

Często nie jesteśmy świadomi tego, że możemy korzystać z polisy przekazanej przez sprzedającego pojazd do końca jej obowiązywania. Jeżeli sami wykupimy polisę, to wtedy jednocześnie będziemy mieć dwa ubezpieczenia OC. Z reguły jednak podwójne ubezpieczenie wynika z faktu, że zapominamy o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy, a zawieramy już kolejną. Czy posiadanie dwóch polis wiąże się z jakimikolwiek korzyściami? Niestety nie – ponosimy jedynie podwójny koszt. Czy to oznacza, że obie składki roczne trzeba uregulować? Na szczęście przepisy dają nam możliwość wypowiedzenia podwójnego OC. Jak to zrobić?

Dlaczego OC automatycznie się przedłuża?

Można się zastanawiać, po co w ogóle dochodzi do automatycznego przedłużenia ubezpieczenia OC, skoro istnieje takie ryzyko, że posiadacz pojazdu zawrze kolejną umowę i będzie płacić podwójnie? Otóż samoistnie przedłużenie ochrony ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której kierowca będzie jeździć bez OC. W Polsce nad spełnianiem obowiązku zawarcia umowy komunikacyjnego OC czuwa wspomniany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli posiadacz samochodu osobowego będzie mieć przerwę w OC powyżej 2 tygodni, to może zapłacić karę w wysokości 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku w Polsce. W 2021 oznacza to opłatę wynoszącą 5600 zł. To jednak może być tylko początek jego problemów. Jeśli spowoduje on wypadek, to będzie musiał sam pokryć koszt odszkodowania za uszkodzone mienie i świadczenia za szkody osobowe, np. uszkodzenie ciała poszkodowanych – rekordziści zwracają do UFG nawet ponad milion złotych.

Automatyczne przedłużenie OC jest zatem niezbędne, żeby ograniczać liczbę takich przypadków. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych daje nam możliwość wypowiedzenia podwójnego OC. Możemy to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy – musimy jednak pamiętać o powołaniu się na odpowiedni artykuł. W pierwszym przypadku jest to art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W drugiej sytuacji, czyli w przypadku nabycia drugiej polisy po zakupie auta, należy powołać się na art. 31.

Wypowiedzenie podwójnego OC należy złożyć natychmiast, kiedy zauważymy, że mamy dwie aktywne polisy. Mamy prawo wypowiedzieć wyłącznie tę, która automatycznie się przedłużyła, ale niestety będziemy musieli pokryć koszt wykorzystanego okresu ochrony. Jeśli po miesiącu zauważymy, że jesteśmy podwójnie ubezpieczeni, to towarzystwo naliczy nam opłatę za ten okres, czyli wyniesie ona ok. 1/12 składki rocznej.

Jeśli w Polsce nie obowiązywałaby zasada automatycznego przedłużenia ochrony i posiadacz auta osobowego zapomniałby o zawarciu nowej umowy, to musiałby liczyć się z konsekwencjami finansowymi w wysokości wspomnianych nawet ponad 5000 zł. Natomiast w przypadku spowodowania wypadku bez OC groziłoby mu pokrycie odszkodowania z własnych środków. W 2020 roku, według danych UFG, średni regres wynosił 17000 zł. Automatyczne przedłużenie OC należy w związku z tym uznać wręcz za konieczność.

Źródło: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=11236738821175446&infid=252&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ecmvwceha_46

/ REKLAMA /

Last modified: 16 kwietnia 2021