Rocznica pamiętnych wydarzeń

Autor: |

W tym roku przypada 35. rocznica Świdnickich Spacerów, niezwykłej formy protestu mieszkańców naszego miasta przeciw propagandzie komunistycznej władzy. Świdniczanie wychodzili z domów, by o godz. 19.30, w porze nadawania głównego Dziennika Telewizyjnego, spacerować ul. Sławińskiego (dzisiejsza Niepodległości). Aby upamiętnić wydarzenia tamtych dni, Miejski Ośrodek Kultury, we współpracy z NSZZ „Solidarność” oraz lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował uroczystości rocznicowe.

Uroczystości upamiętniające XXXV rocznicę Świdnickich Spacerów rozpoczęły się przemówieniem Waldemara Jaksona, burmistrza Świdnika:

– To wydarzenie, z którego wszyscy powinniśmy być dumni. Warto jednak przypomnieć o jego tle, gdyż pamięć zaciera się i pewne wydarzenia stają się niejasne. Stan wojenny to okres katastrofy gospodarczej. Wszystkie towary sprzedawane były na kartki. Drugą sprawą było ograniczenie wolności przemieszczania się. Trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby wyjechać do innego miasta. Codzienność stanowiły niezliczone kontrole, prowadzone przez milicję obywatelską. Obowiązywał zakaz wolności zgromadzeń. Łamiących to prawo  wsadzano do więzienia, nawet na 10 lat. Brak wolności słowa i cenzura to kolejne ciężary, które spadły na barki społeczeństwa w stanie wojennym. Nie było też wolności działań politycznych. Trzeba zatem pamiętać o złożoności tej sytuacji i podziwiać naszych mieszkańców, że mimo „ciemnej nocy” stanu wojennego zdecydowali się wyjść i  zaprotestować.

Głos zabrał również uczestniczący w obchodach Artur Soboń, poseł na Sejm RP:

– Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że organizuje takie wydarzenia, jak dzisiejsze. Bez wydarzeń w Świdniku, szczególnie tych z lipca 1980 roku, „Solidarność” nie mogłaby stworzyć tak gigantycznego ruchu, który zmienił Polskę i Europę. Nasze miasto ma swoje miejsce w historii. Mieszkańcy zawsze kochali wolność i prawdę. Nie dali się zmanipulować, wtedy w latach osiemdziesiątych, ale też nie dają się oszukać dzisiaj. To trwała część naszej tożsamości. Za to chylę głowę przed całą społecznością Świdnika.

Następnie, kwiaty pod pomnikiem Świdnickich Spacerów złożyli przedstawiciele władz, związków zawodowych, stowarzyszeń, instytucji oraz młodzież. Tuż po godz. 10.00, uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Niepodległości, do Centrum Kultury. Podczas symbolicznego spaceru, przy pomocy kartek utworzyli „żywą” biało-czerwoną flagę. Efekt został uwieczniony na zdjęciach i filmie, wykonanym za pomocą drona.

Zgromadzeni wysłuchali prelekcji dr. Marcina Dąbrowskiego z IPN oddziału w Lublinie oraz obejrzeli reportaż autorstwa Pauliny Niezbeckiej i Jakuba Boczkowskiego „Fenomen Spacerów”. W holu kina Lot zorganizowano ekspozycję „Posterunek Milicji”, zaś przed budynkiem Centrum Kultury wystawę aut milicyjnych z epoki PRL.

Pierwsza część rocznicowych obchodów zakończyła się „Spaceriadą” – turniejem dla uczniów świdnickich szkół. Ostatnim punktem programu był koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego z zespołu Contra Mundum.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=sTMDDjU8w7o{/youtube}

Last modified: 22 maja 2020

Zmień język »