Otwarty konkurs

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok.

Szczegóły w załącznikach:

OgłoszenieWzór oferty

Last modified: 5 czerwca 2020