Ogłoszenie wyniku konkursu

Autor: |

Dotyczy: cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku.

Burmistrz Miasta Świdnika, działając w oparciu o dokumentację konkursową przygotowaną i przekazaną przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem nr OW/97/2021 Burmistrza Miasta Świdnika z dnia 24 maja 2021 r., w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 r. informuje, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania zostanie przyznana dotacja podmiotom opisanym w dokumencie poniżej (plik do pobrania w załączniku).

piki do pobrania

Last modified: 28 czerwca 2021