Ogłoszenie o wynikach konkursu

Autor: |

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego.

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

piki do pobrania

Last modified: 21 grudnia 2020