OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

Autor: |

Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 109 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 07.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania o nazwie: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, wybrano ofertę Stowarzyszenia Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku.

Kwota dotacji: 35 000 zł.

Okres realizacji zadania: 01.01.2011r – 31.12.2011r

Przewodniczący Komisji

Tomasz Szydło

Last modified: 5 czerwca 2020