Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Mieszkanie Plus w Świdniku”

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr XXVI/328/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu “Mieszkanie Plus” w Świdniku”, informuje, że od dnia 15 marca 2021 r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2021 r. osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych realizowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Świdniku przy ul. gen. S. Roweckiego „Grota” 24 w Świdniku mogą składać wnioski o najem lokali wyłącznie w generatorze wniosków na stronie internetowej www.wnioski.mdr.pl/swidnik.

Nabór wniosków osób ubiegających się o pierwszeństwo zawarcia umowy najmu odbywa zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru wniosków dla osób zainteresowanych najmem w inwestycji Funduszu Mieszkania dla Rozwoju w Świdniku przy ulicy Grota Roweckiego, stanowiącym Zarządzenie OW 42/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 24 lutego 2021 r.

Osoby zainteresowane ww. programem mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami na ten temat:

  1. na stronie internetowej www.swidnik.mdr.pl
  2. pod nr telefonu 22 703 43 49.

Ogłoszenie wraz Regulaminem przeprowadzenia naboru wniosków dla osób zainteresowanych najmem w inwestycji Funduszu Mieszkania dla Rozwoju w Świdniku przy ulicy Grota Roweckiego, stanowiącym Zarządzenie OW 42/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 24 lutego 2021 r., zostało opublikowane na stronie internetowej miasta www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl.

piki do pobrania

Last modified: 2 marca 2021