Ogłoszenie o konkursie otwartym

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Załączniki i dodatkowe informacje w linku: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl

Klauzula informacyjna
Wzór oferty
Ogłoszenie o konkursie na 2020 rok

Last modified: 29 czerwca 2020