Ogłoszenie

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej “organizacjami”, działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2015 roku.

W załączeniu ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

OgAEoszenie_wyniki_wkAEady_wAEasne_2015.pdf

Last modified: 5 czerwca 2020