Ogłoszenie

Autor: |

„Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy”

Organizacja pozarządowa: Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „AVIA” w Świdniku. Zadanie: ”II edycja – Grajmy razem – turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół”. W załączeniu oferta Stowarzyszenia i informacja o zamiarze zlecenia.

pismo_na_tablicu_Grajmy_razem_II.doc
Oferta_Grajmy_Razem_II.pdf

Last modified: 5 czerwca 2020