Ogłoszenie

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

W załączeniu szczegółowa informacja o wynikach konsultacji oraz projekt programu współpracy w oparciu o wyniki konsultacji.

Wyniki_konsultacji_spolecznych_2014.pdf
Projekt_programu_wspolpracy_2015.doc

Last modified: 5 czerwca 2020