Ogłoszenie

Autor: |

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

“Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa: Towarzystwo Śpiewacze „Arion” w Świdniku.

Zadanie:  ”Promocja aktywności kulturalnej i integracji środowiska seniorskiego ”

W załączeniu oferta Stowarzyszenia i informacja o zamiarze zlecenia.

 

Informacja
Oferta

Last modified: 5 czerwca 2020