Ogłoszenie

Autor: |

Na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza w terminie 30.07.2014 – 06.08.2014 r., ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa:  Fundacja Wsparcie

Zadanie: Organizacja Festynu Sportowego – Sportowe Momenty – Piszmy Wspólnie Naszą Historię”

W załączeniu oferta Stowarzyszenia i informacja o zamiarze zlecenia:

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta Fundacji Wsparcie

Last modified: 29 czerwca 2020