Ogłoszenie

Autor: |

Na podstawie art. 19, a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2063 Świdnik im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek. Zadanie: ”Promocja patriotycznych postaw – Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków – Kielce 2014.

Zal.1.doc
Zal.2.pdf

Last modified: 29 czerwca 2020