Ogłoszenie

Autor: |

Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych w Świdniku.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi prowadził w Świdniku działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

W ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię wykonało 3 319 z 6 045 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie gminy Świdnik, co stanowi 51,82 % ogółu populacji mieszkanek Świdnika, uprawnionych do badań.

Wszelkie informacje dotyczące programu zamieszczone są na stronie:

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.św.Jana z Dukli ul.dr.K.Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, e-mail:poczta@onkologia.lublin.pl, www.onkologia.lublin.pl,www.profilaktykaraka.coi.pl

Last modified: 29 czerwca 2020