Ogłoszenie

Autor: |

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Burmistrza  Miasta  Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.

Organizacja pozarządowa: Gminno Powiatowe Towarzystwo Sportowe „AVIA” Świdnik

Zadanie: „Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – Inauguracja Stadionu Miejskiego Świdnik 2014”

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.pdf

Last modified: 29 czerwca 2020