Ogłoszenie

Autor: |

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536) Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku.

Zadanie: Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń UM Świdnik oaz na stronie internetowej UM Świdnik: 27.06.2011 r. – 05.07.2011 r.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 27.06.2011 roku do 05.07.2011 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik.

Skan

Last modified: 5 czerwca 2020