Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Fundacja Architekci Kultury

Zadanie: ,,W kolorach jesieni” – spektakl muzyczny

piki do pobrania

Last modified: 5 października 2021