Ogłoszenie

Autor: |

W sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.

Last modified: 10 czerwca 2021