Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Załączniki i dodatkowe informacje w linku: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=671&p1=szczegoly&p2=1642459

piki do pobrania

Last modified: 2 czerwca 2021