Ogłoszenie

Autor: |

fot. www.itf-poland.pl
Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki

Zadanie: ,,Warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk walki”

piki do pobrania

Last modified: 11 maja 2021