Ogłoszenie

Autor: |

Zdjęcie poglądowe

Gmina Miejska Świdnik pod koniec 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnikw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Projekt jest współfinansowany na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych tj. kosztów netto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na terenie rewitalizacji dodatkowe 10% ze środków budżetu państwa.

Przedmiotem projektu jest wymiana 1001 sztuk istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED o wysokiej skuteczności świetlnej z możliwością zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy, wymiana 138 uszkodzonych słupów oraz montaż w 51 szafkach oświetlenia ulicznego zdalnego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych. System ten umożliwi kontrolę nad czasem świecenia lamp poprzez zdalne ustawienia zegara astronomicznego, kontrolę zużycia energii, oszczędności w zużyciu energii poprzez redukcję mocy oraz skuteczniejszą konserwację lamp.

Oświetlenie zostanie zamontowane na terenie całego miasta, w tym na obszarze rewitalizacji wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 jako teren Śródmieścia. Większość słupów zostanie wymienionych właśnie na terenie Śródmieścia.

Projekt realizuje strategię niskoemisyjną na terenie gminy. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Przyczyni się tym samym do wypełniania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno – klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez gminę na zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Urząd Miasta właśnie ogłosił przetarg na realizację i do dnia 26 kwietnia br. czeka na oferty potencjalnych Wykonawców.

Realizacja projektu zakończy się do końca października 2021 r.

Last modified: 30 marca 2021