Ogłoszenie

Autor: |

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaprasza do aktywnego składania ofert do konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 – edycja 2021.

Jest to kontynuacja programów rządowych skierowanych do organizacji pozarządowych, które niezależnie od doświadczenia i wielkości mogą wziąć udział w konkursie i otrzymać dotację. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty) – do organizacji z małych miejscowości, o niższym budżecie rocznym skierowane są Priorytety 2 i 3.

Nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021 r., do godziny 14.00, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Pytania można kierować pod numer telefonu 601 901 285, w dniach 8-29 marca 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00) lub mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl.

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć w załączniku.

piki do pobrania

Last modified: 26 marca 2021