Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku.

piki do pobrania

Last modified: 9 marca 2021