Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029), zwanej dalej „ustawą”.

Więcej informacji w linku:

https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php id=380&p1=szczegoly&p2=1592517

Last modified: 17 stycznia 2021