Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Załączniki i dodatkowe informacje w linku:

https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=671&p1=szczegoly&p2=1571560

piki do pobrania

Last modified: 17 listopada 2020