Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

piki do pobrania

Last modified: 9 września 2020