Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Fundacja Architekci Kultury

Zadanie:,,Tu zaczęła się wolność!” – 40. Rocznica Świdnickiego Lipca

piki do pobrania

Last modified: 31 sierpnia 2020