Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Fundacja Dary Kultury

Zadanie: „Wyjazdowe warsztaty taneczne i muzyczne”

piki do pobrania

Last modified: 31 sierpnia 2020