Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwarcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Szczegóły w linku:
https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=380&p1=szczegoly&p2=1474266

Last modified: 31 sierpnia 2020