Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik, przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółki z o.o.

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik, przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółki z o.o.

Załącznik nr 1 – Wykaz

Last modified: 31 sierpnia 2020