Odpady trafiły do kontroli

Autor: |

fot. Bartek Żurawski /archiwum swidnik.pl

W środę odbyła się pierwsza kontrola segregacji odpadów. Na pierwszy ogień poszło kilka losowo wybranych punktów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej. W trakcie kolejnych sprawdzone zostaną zasoby Pegimeku i innych administratorów. Obowiązek ich okresowego przeprowadzania nakłada umowa zawarta między spółką Remondis, a miastem.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada najwięcej zasobów mieszkaniowych, dlatego zaczęliśmy od niej. Kontrole odbyły się tylko punktach, które dysponują zamykanymi wiatami, by uniknąć ryzyka, że znalezione odpady zostały podrzucone Problem nieprawidłowej segregacji dotyczy przede wszystkim budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy domków w ponad 90 procentach przestrzegają zasad segregacji. Kontrola w mniejszym stopniu polega na sprawdzaniu zawartości pojemników na odpady segregowane. Szczególną uwagę zwrócimy na zawartość kontenerów na frakcję zmieszanych. Ich udział w ogólnej masie odpadów powinien być jak najmniejszy. Tymczasem obecnie stanowią one 700 z 1100 ton odpadów utylizowanych miesięcznie i ta proporcja nie zmienia się od lat. Jeśli w pojemniku na odpady zmieszane znajdujemy papier, opakowania szklane albo plastikowe lub gruz, zaprzecza to idei segregacji. O wnioskach z kontroli będziemy mogli mówić po sporządzeniu sprawozdania zawierającego adresy wspólnot korzystających z poszczególnych wiat oraz dokumentacji fotograficznej – tłumaczy Krzysztof Falenta, prezes spółki Remondis Świdnik, zagospodarowującej odpady w naszym mieście.

Za lekceważenie przepisów nakazujących segregację odpadów grozi podniesienie opłaty za ich odbiór do wysokości dwukrotnej normalnie obowiązującej stawki.

– Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, za zaniedbanie segregacji grozi podwojenie stawek z 25 do 50 złotych od osoby. W przypadku wspólnoty kara obowiązuje wszystkich jej członków. Głównym celem kontroli jest jednak zdyscyplinowanie świdniczan i przypomnienie, że segregacja odpadów nie jest przywilejem, tylko obowiązkiem. Koszty systemu gospodarki odpadami stale rosną. Żeby uniknąć podwyżek dla mieszkańców, musimy lepiej je segregować. Nie możemy lekceważyć zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych skutków zaniedbywania segregacji odpadów. Nie możemy też ignorować zapisów lokalnego prawa. Dlatego do wyników kontroli podejdziemy z największą powagą i konsekwencją – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Okazuje się, że utylizacja odpadów zmieszanych jest zdecydowanie najdroższa spośród wszystkich frakcji. Zagospodarowanie w Zakładzie Przetwarzania 1 tony takich odpadów kosztuje 650 złotych. Dla porównania, cena utylizacji gruzu wynosi 100 zł za tonę, przetworzenie papieru 200 zł, a odpadów zielonych – 300 zł. W interesie mieszkańców leży, żeby odpadów zmieszanych było jak najmniej, ponieważ wysokie i wciąż rosnące koszty ich zagospodarowania przekładają się ostatecznie na płacone przez nas stawki za odbiór.

jmr

 JAKIE MAMY FRAKCJE ODPADÓW?

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

  1. 1. papier, tektura,
  1. 2. metale,
  1. 3. tworzywa sztuczne,
  1. 4. opakowania typu PET
  1. 5. szkło,
  1. 6. opakowania wielomateriałowe,
  1. 7. bioodpady,
  1. 8. przeterminowane leki,
  1. 9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  1. 10. odpady niebezpieczne,
  1. 11. chemikalia,
  1. 12. zużyte baterie i akumulatory,
  1. 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  1. 14. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  1. 15. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  1. 16. odpady tekstyliów i odzieży,
  1. 17. zużyte opony.

Pozostałe odpady komunalne, których nie można rozdzielić na powyższe frakcje uznawane są jako odpady niesegregowane (zmieszane).

CO I GDZIE WRZUCAMY ?

PAPIER

Należy wyrzucać

Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych ubrań

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

Nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielo materiałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

Butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

OPAKOWANIA TYPU PET

Należy wyrzucać

Zgniecione plastikowe butelki po napojach i wodach mineralnych typu PET, butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

Innych wyrobów z tworzyw sztucznych, ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

SZKŁO

Należy wyrzucać

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów’ szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,  termometrów i strzykawek

BIOODPADY

Należy wyrzucać

Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (bez mięsa)

Nie należy wyrzucać

Kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym.

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy oddać do aptek, (Vita Centrum, Wyszyńskiego 17, Apteka “Słoneczko”, Racławicka 1, Apteka “Fragal”, Racławicka 39, Apteka Gemini Hutter Sp. z o.o., Wyszyńskiego 22 w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki.

Odpady niebezpieczne należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.

Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.

Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielnie dostarczyć do pojemnika znajdującego się w Urzędzie Miasta Świdnik lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1.

Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub do punktu selektywnej zbiórki przy ul. ul. Przemysłowej 1.

Zużyte opony należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1.

Odpady z tekstyliów i odzieży należy gromadzić w specjalnych kontenerach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Last modified: 30 października 2020

Zmień język »