Nowości na lato

Autor: |

Nowe zjeżdżalnie, drabinki, ścianki wspinaczkowe, huśtawki, karuzele czy piaskownica, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekać będą na dzieci na odnowionym placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na jego modernizację. Otwarcie ofert nastąpi 9 marca.

– Plac zabaw przy ul. Kruczkowskiego jest jednym z najstarszych dziecięcych podwórek, w naszym mieście – mówi Magdalena Borowiec-Różycka z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Świdnik. – Jego drewniana konstrukcja wymagała poważnych remontów już od dłuższego czasu.

Modernizacja na pewno ucieszy najmłodszych świdniczan, bowiem nowy plac zostanie zbudowany od podstaw. Znajdziemy na nim między innymi huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo, zjeżdżalnię rurową, a także ściankę wspinaczkową. Zgodnie z przewidywanym terminem, zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 30 czerwca.

Gruntownym remontom poddawane są także istniejące już place zabaw.

– Place zabaw są sukcesywnie poddawane przeglądom technicznym – dodaje M. Borowiec-Różycka. – Pierwszego przeglądu dokonujemy po sezonie zimowym. Sprawdzamy, co zostało zniszczone, co wymaga wymiany. Zawieramy umowę z firmą, która usuwa usterki, demontuje uszkodzone elementy i zastępuje je nowymi. Bieżąca kontrola przeprowadzana jest również przez Straż Miejską, która zgłasza wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości. Również mieszkańcy dzwonią do nas i informują o usterkach. Co roku odbywa się też przegląd placów zabaw z udziałem inspektora nadzoru budowlanego.

Last modified: 5 czerwca 2020