Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Burmistrza Świdnika za osiągnięcia sportowe

Autor: |

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, przyjęte przez Radę Miasta Świdnik Uchwałą Nr VI/38/2011 z dnia 17 marca 2011r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/57/2011 z dnia 26 maja 2011 r., opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 84, poz. 1585 i 1587 w dniu 3 czerwca 2011 r.

Wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2010 można należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Świdniku w terminie do dnia 15. lipca 2011r.

Informacje na powyższy temat udzielane są przez pracownika zajmującego się sportem w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych: nr telefonu 81 751-76-23, pokój 209.

W załączeniu:

Uchwała z dn. 26.05.2011r.

Uchwała z dn. 17.03.2011r.

Zasady

Wniosek o przyznanie wyróżnienia

Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej w kategorii:„zawodnik”/„zespół”/„trener”/„inna osoba”

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Last modified: 5 czerwca 2020