Nasze pieniądze…

Autor: |

…w naszych rękach. Budżet obywatelski to ważny element demokracji bezpośredniej na szczeblu samorządowym. Nazywamy nim część pieniędzy budżetu miasta, o której przeznaczeniu zadecydują bezpośrednio wszyscy mieszkańcy. Co więcej, każdy może wysunąć swoją propozycję, a potem uczestniczyć w głosowaniu, które rozstrzygnie, na jaki projekt pieniądze zostaną wydane.

W Świdniku ten swego rodzaju eksperyment, rozpoczął się już w tym roku. Mieszkańcy będą mogli rozdysponować 1 milion złotych – mówi burmistrz Waldemar Jakson. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego opracował regulamin, określający zasady jego funkcjonowania. Prace rozpoczęto pod koniec 2014 roku, obecnie trwają działania mające na celu jego uruchomienie w przyszłym roku. Procedura jednak już się rozpoczęła.

– Wydaje się, że władze gminy powinny mieć wystarczające rozeznanie na temat potrzeb naszej społeczności i samodzielnie gospodarować wspólnymi środkami.

– Uważam, że ideę budżetu obywatelskiego należy postrzegać w kilku płaszczyznach. Pierwsza, to faktyczne oddanie do dyspozycji mieszkańców części gminnych pieniędzy. Kolejna to walor edukacyjny. Każdy uczestnik procedury będzie mógł poznać zasady powstawania budżetu, nauczyć się sztuki zawierania kompromisu przy podziale pieniędzy, a także uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Do pewnego stopnia będzie również brał na siebie odpowiedzialność za politykę finansową miasta. Dlatego gorąco zachęcamy mieszkańców Świdnika do zaangażowanie się w proces tworzenia budżetu obywatelskiego.

– Wspomniał Pan o tym, że procedura konstruowania budżetu obywatelskiego już się rozpoczęła…

– Tak, ponieważ projekty można zgłaszać już od 15 czerwca. Ich przyjmowanie zakończy się 15 lipca. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Świdnika, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. I najważniejsze, proszę się nie obawiać, że złożony wniosek odpadnie z powodów formalnych. W każdym przypadku będziemy się starali pomagać wnioskodawcy, aby jego pomysł był realny i został poddany głosowaniu wśród mieszkańców. Zależy nam na ciekawych inicjatywach, wykraczających poza normalną strategię rozwoju miasta, w której robi się sieci infrastrukturalne, drogi czy boiska. Będę szczególnie zadowolony jeśli wśród pomysłów znajdą się takie, o których władze miasta nawet nie pomyślały. Na czas budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec powinien czuć się miejskim radnym.

– Na co można przeznaczyć środki budżetu obywatelskiego?

– Zarówno na inwestycje, jak i na tak zwane projekty „miękkie”, na przykład dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Istotną kwestią jest, by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy. W każdym przypadku będziemy jednak pomagać, aby pomysł ten był formalnie w porządku, na pewno nie chcemy zachowywać się tak jak MON w przetargu na śmigłowce.

– W jaki sposób przygotować wniosek?

– Projekt składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta. W formularzu należy wpisać jego tytuł, przedstawić krótki (maksymalnie 50 słów) oraz pełny (maksymalnie 200 słów) opis, zawierający jego cel. Trzeba również uzasadnić, dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany, jaki problem rozwiązuje, w jaki sposób wpłynie to na życie mieszkańców. Uzasadnienie powinno przekonać ludzi do głosowania na dany projekt. Kolejnym wymogiem jest przedstawienie składowych części projektu i szacunkowych kosztów brutto. W tej sprawie można się konsultować z właściwą komórką merytoryczną Urzędu Miasta. Można także załączyć dodatkowe materiały, w postaci zdjęć, mapy z zaznaczeniem lokalizacji projektu, ekspertyzy czy rekomendacji. Konieczne jest dołączenie listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 15 świdniczan, którzy ukończyli 16 rok życia.

– Jak i gdzie złożyć projekt?

– Należy zrobić to osobiście w Urzędzie Miasta Świdnik, przy ul. Wyszyńskiego 15

– Jakie będą jego dalsze losy?

– Od 16 lipca do 17 września projekty będą weryfikowane i oceniane. Następnie oceny zostaną podane do publicznej wiadomości wraz ze wskazaniem, które projekty zostały zakwalifikowane do głosowania. Od 17 września do 12 października przeprowadzona zostanie akcja promocyjna zakwalifikowanych projektów. Od 28 września będzie już można na nie głosować. Głosowanie potrwa do 12 października, do godziny 12.00. Kolejne dwa dni zajmie podliczanie wyników głosowania, a do 11 listopada zadania budżetu obywatelskiego zostaną wprowadzone do propozycji budżetu gminy miejskiej Świdnik na rok 2016. Z ich wykonania będziemy się rozliczać do 31 marca roku 2017. Cała procedura powtórzona zostanie w roku 2016, jeśli będzie duże zainteresowanie mieszkańców to nawet z większą pulą pieniędzy.

– Gdzie możemy uzyskać pomoc w sprawie sporządzenia wniosku?

– Zajmują się tym trzej pracownicy urzędu. Radosław Szczerba – Wydział Komunikacji Społecznej – e-mail: radoslaw.szczerba- @e-swidnik.pl, tel. 81 751 76 23, Maciej Olechnowicz – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – e-mail: maciej.olechnowicz@ e-swidnik.pl, tel: 81 751 76 29 oraz Bartłomiej Pejo – zastępca przewodniczącego zespołu ds. budżetu obywatelskiego – email: bartlomiej.pejo@e-swidnik. pl, tel. 81 751 76 45. Porady zasięgnąć można telefonicznie, mailowo lub osobiście. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy na portalu miejskim www.swidnik.pl

jmr

Last modified: 30 czerwca 2020

Zmień język »