Narodowy Spis Powszechny

Autor: |

Od 1 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzony zostanie na terytorium Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

W Świdniku, zadanie to powierzono 23 rachmistrzom, których wyłoniono w drodze naboru, organizowanego przez Urząd Miasta. Osoby te wzięły udział w specjalnych szkoleniach prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Lublinie.

Jak nie dać się oszukać? – czyli co powinien posiadać wykwalifikowany rachmistrz.

 – Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego, jak również wywiadów spisowych w terenie, rachmistrza upoważnia identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć Urzędu Statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora Urzędu Statystycznego, który wydał identyfikator – odpowiada Łukasz Reszka z miejskiego ratusza. – Można zadzwonić także do Urzędu Miasta z pytaniem czy dana osoba jest rachmistrzem i czy przeprowadza obecnie wywiad.

Telefon do Gminnego Biura Spisowego (81) 751-76-45 lub 797-202-373 lub 797-222-214.

Czy możemy odmówić odpowiedzi na zadawane pytania?

 – Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu – dodaje urzędnik. – Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie, z nimi mieszkające. Wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane dane od osób fizycznych dotyczące:

1) pozostawania w związku nieformalnym

2) wyznania

3) liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

W jaki sposób zostaną wybrane osoby, które odwiedzą rachmistrzowie?

 – Spis przeprowadza się w formie elektronicznej, jako badanie pełne (ankieter telefoniczny bądź samospis internetowy) i reprezentacyjne (rachmistrz spisowy) – wyjaśnia Ł. Reszka. – Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do badania. Natomiast u osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadza się badanie pełne.

Więcej informacji na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Last modified: 2 lipca 2020