Nagrody dla nauczycieli (foto)

Autor: |

Piękne życzenia i kwiaty, słowa uznania, podziękowania i nagrody… Nie zabrakło ich podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się dzisiaj w sali kameralnej Centrum Kultury. Uroczystość zgromadziła pracowników miejskich szkół, władze Świdnika, radnych Rady Miasta, przedstawicieli instytucji związanych z oświatą oraz związków zawodowych.

– Miło nam poinformować, że niedawno Gminie Miejskiej Świdnik został przyznany tytuł „Wizjonera Oświaty”. Wyróżnienie otrzymaliśmy za wdrażanie myślenia strategicznego o lokalnej oświacie, za odpowiedzialne funkcjonowanie całego lokalnego systemu szkolnego i konsekwentne budowanie w nim kompetencji edukacji przyszłości. Uzyskanie tytułu potwierdziło już kolejny raz, że dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności wszystkich nauczycieli, pracowników edukacji i samorządowców świdnicka oświata była i jest oświatą wysokich lotów – mówiła Bożena Zapalska, naczelnik wydziału edukacji w Urzędzie Miasta, która prowadziła galę z Mirosławem Królem, dyrektorem ZSO nr 1.

 – Tytuł „Wizjonera Oświaty” otrzymaliśmy głównie za podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i dostosowanie się do nowych wyzwań. Wiemy, że coraz trudniej jest nauczać uniwersalnych przesłań, na których zbudowano naszą cywilizację. Ciężko też było w miesiącach pandemii, ale świdnicka oświata działała zgodnie z planem. Przed nami być może kolejne problemy z tym związane, ale wierzę, że nasi nauczyciele doskonale dadzą sobie radę, a my na pewno będziemy ich wspierać – podkreślał burmistrz Waldemar Jakson.

– Szanowni państwo, Dzień Edukacji Narodowej to święto, kiedy doceniamy wasz trud i wysiłek włożony w edukację dzieci i młodzieży – dodał Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta. – To dzięki wam najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, zdobywają wiedzę, rozwijają talenty, uczą się współpracy i poznają świat. Dziękując za ogromne zaangażowanie w codzienną pracę, życzę wam siły, zrealizowania zawodowych zamierzeń i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.

Ciepłe słowa, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów do świdnickich pedagogów popłynęły również od Marzanny Ostrowskiej, dyrektora wydziału kształcenia ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie, Elżbiety Michalczuk, wizytator nadzorującej nasze placówki, Lilli Pyć z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Ewy Kiernicka, prezes zarządu oddziału powiatowego ZNP w Świdniku.

Nagrody dla pedagogów

Podczas uroczystości burmistrz Waldemar Jakson i jego zastępca Marcin Dmowski wręczyli nagrody szefom placówek oświatowych. Za wyróżniające wywiązywanie się z zadań, kompetencję merytoryczną i metodyczną oraz wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny otrzymały je Ewa Marchlewska, dyrektor P nr 7 i Marzena Herda, wicedyrektor SP nr 5.

Burmistrz wyróżnił również nauczycieli: Dorotę Błaszczuk (ZP nr 1), Barbarę Hajkowską-Pirek (ZP nr 2), Renatę Kwiatkowską (P nr 7), Beatę Fidecką (SP nr 3), Alinę Kołtuniewicz, Monikę Turczyn i Wiesława Kołodzieja (SP nr 5), Marzenę Myszkę i Urszulę Cygan (ZSP nr 1), Katarzynę Mądrachowską i Olę Morawską (ZSO nr 1). Nagrody otrzymali za podmiotowe traktowanie uczniów, wyzwalające ich inicjatywę i pomysłowość, za kompetencję merytoryczną i metodyczną, za tolerancję, kulturę osobistą i takt pedagogiczny oraz za realizowanie w sposób szczególnie wyróżniający zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

O swoich pracownikach nie zapomnieli także dyrektorzy szkół i przedszkoli, przyznając im nagrody i wręczając pamiątkowe dyplomy.

Uroczyste ślubowanie

Nauczyciele, którzy w roku 2021 uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, ślubowali „rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Byli to: Katarzyna Kowalska (ZP nr 1), Katarzyna Przybysz (ZP nr 2), Aneta Iwanicka, Beata Mojsym i Dorota Lasota (SP nr 3), Agnieszka Andrychowska (SP nr 5) i Beata Zarosińska (ZSO nr 1). Z rąk B. Zapalskiej otrzymali akty ślubowania.

Belfer śpiewać może

Po części oficjalnej, zgromadzeni obejrzeli spektakl muzyczny Fundacji Architekci Kultury, składający się z dwóch części: „Każdy belfer śpiewać może” i „W kolorach jesieni”. Na scenie wystąpili nauczyciele świdnickich placówek, zespół „Zefirki”, członkowie Ogniska Muzycznego, chór męski Arion oraz aktorzy Teatru Kto tam? Zaprezentowali, między innymi, przeboje Danuty Rinn, Kabaretu Starszych Panów, Sławy Przybylskiej, a akompaniował im Bartłomiej Abramowicz. Autorką scenariusza i reżyserem spektaklu jest Katarzyna Marjasiewicz. Widowisko zrealizowano w ramach projektów współfinansowanych przez gminę Miejską Świdnika, a honorowym patronatem objął je burmistrz Waldemar Jakson.

« z 4 »

Last modified: 14 października 2021

Zmień język »