Na początek trzy ulice

Autor: |

W Urzędzie Miasta trwają przygo­towania dokumentacji do ogłosze­nia pierwszych w tym roku prze­targów. Ratusz chce rozpocząć z „wysokiego C”. Suma trzech plano­wanych na początek lutego inwesty­cji przekracza 5 mln zł.

W tegorocznym budżecie na inwe­stycje zarezerwowano łącznie ponad 72 mln zł. Duża część planowanych zadań to budowa i modernizacja dróg. Pierwsze przetargi na nowe ulice zostaną ogłoszone najprawdo­podobniej na początku lutego.

– W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na budowę drugie­go etapu al. NSZZ „Solidarność” oraz fragmentów ulic Modrzewio­wej i Kasperka – tłumaczy Mar­cin Dmowski, zastępca burmistrza.

 – Zależy nam, żeby jak najszybciej rozpocząć inwestycje, bo w kolejce czekają już następne.

 Łącznie wartość wszystkich trzech zadań została wyceniona na ponad 5 mln zł. Najdroższa będzie budo­wa drugiego etapu al. NSZZ „Soli­darność”. Pochłonie około 3,6 mln zł. Planowany odcinek powstanie w opar­ciu o specustawę drogową. Inwestycja przewiduje budowę około 580 metrów ulicy, wyposażonej w pełną infrastruk­turę. Nowa droga ma być nie tylko ułatwieniem dla mieszkańców, ale przyśpieszyć rozwój tego rejonu Świdnika i budowlaną ekspansję miasta na południe.

Mieszkańcy oczekiwali także nowej nawierzchni na fragmencie ul. Janu­sza Kasperka, od strony bloków przy ul. Spadochroniarzy. Inwestycja zna­lazła się w tegorocznym budżecie i zo­stanie poszerzona również o remont fragmentu łącznika umożliwiającego dojazd do ulicy z okolicznych nieruchomości. Na zadania zapisano 752 tys. zł.

– Wykonanie tej inwestycji uwolni nas od istotnego problemu, jakim było uporządkowanie obszaru w prawie samym centrum miasta i zapewnienie mieszkańcom możliwości normalnego dojazdu i zaparkowania auta pod wła­sną posesją – mówi M. Dmowski.

Niewiele taniej została wyceniona budowa fragmentu ul. Modrzewiowej. Za ponad 720 tys. zł ma powstać odci­nek od ul. Klonowej do al. NSZZ „Solidarność”.

Last modified: 25 stycznia 2021