Miliony dla dzieci

Autor: |

W przyszłym roku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy czeka rozbudowa. We wtorek okazało się, że na zrealizowanie obu przedsięwzięć w rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazło się 6 mln zł.

Fundusz został utworzony w tym roku. W jego puli znalazło się 6 mld zł na wsparcie dla gmin i powiatów. Samorządy mogły starać się o dofinansowanie z tego źródła, między innymi, na budowę przedszkoli, żłobków czy dróg. Pierwszy nabór trwał do końca września. Ze wsparcia chciał skorzystać również świdnicki ratusz. Do programu została zgłoszona rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

– Chcemy dbać o coraz lepsze warunki dla dzieci uczęszczających do naszych placówek – tłumaczyła Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Fundusz Inwestycji Lokalnych to kolejna inicjatywa, która dała nam możliwości zdobycia środków zewnętrznych na miejskie przedsięwzięcia. Projekt przewiduje powstanie dodatkowego segmentu z dwoma salami i połączonego z resztą budynku. – Nowe skrzydło ma mieć taką samą powierzchnię, jak istniejące, w którym mieści się obecnie przedszkole. Rozbudowa jest planowana w kierunku ul. Wojska Polskiego – mówił Mirosław Król, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Dzięki rozbudowie wszystkie przedszkolaki zostaną przeniesione na parter. Poprawią się nie tylko warunki dla najmłodszych, ale także dla uczniów podstawówki, którzy miewają zajęcia nawet do godziny 17.30. Inwestycja może się przełożyć również na oszczędności dla placówki. Przedszkole zyska oddzielne, niezależne od szkoły ogrzewanie. Dzięki temu, podczas ferii czy przerw w nauce, nie trzeba będzie już włączać go w całym gmachu.

Szacowany koszt inwestycji to 2 mln zł. O taką kwotę dofinansowania ubiegał się ratusz. We wtorek okazało się, że projekt znalazł się wśród przedsięwzięć, którym przyznano dotację. Według przewidywań władz miasta, inwestycja mogłaby się rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku.

Na liście projektów z dofinansowaniem pojawił się także wniosek powiatowy dotyczący rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, mieszczącego się przy ul. Norwida. Dotacja dla placówki to 4 mln zł. Dzięki tej kwocie budynek zostanie powiększony od strony południowej. Powstaną: niewielka sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym, pomieszczenia socjalne dla kadry, a także sale dla młodszych dzieci, w których zostanie umiejscowiony żłobek specjalny, przedszkole, klasy I-III oraz gabinet wczesnego wspomagania.

– Obecne warunki lokalowe nie do końca spełniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudowa ośrodka to dla nas duże wyzwanie, ale też szansa na rozwój i krok w przyszłość dla dzieci – podkreślała kilka miesięcy temu Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW.

Last modified: 16 grudnia 2020