Metoda Montessori w Świdniku ma już 20 lat! (foto)

Autor: |

„Ile będzie w posiadaniu umysłu, tyle też znajdzie się w posiadaniu ręki. Pozwólmy zatem dzieciom wyrażać siebie w pisaniu – na papierze, w piasku czy kaszy, na śniegu i na szybie, drzwiach i ścianach, a nawet na kromce chleba” – pisała Maria Montessori, twórczyni pedagogiki znanej pod jej nazwiskiem. Radość z uczenia się, ale też uczenia najmłodszych stały się tematem dzisiejszej gali zorganizowanej z okazji 20-lecia stosowania metody Montessori w świdnickich placówkach oświatowych.

Uroczystość, z udziałem władz państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli Rady Miasta, pedagogów, rodziców oraz dzieci, odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Początki metody Montessori w naszym mieście sięgają 2003 roku. Dzięki staraniom Reginy Madejskiej, ówczesnej dyrektor Przedszkola nr 4, nauczycielek Beaty Kowalczyk i Kingi Sobiesiak, Jolanty Wieruckiej, pracownika naukowego UMCS oraz przychylności władz miasta utworzono pierwszą grupę Montassori. Powstała ona właśnie w Przedszkolu nr 4.

– Korzystałyśmy z doświadczeń łódzkiego przedszkola i lubelskich szkół. Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie traktowaliśmy jak starszą siostrę, ponieważ kiedy zaczynaliśmy ona miała już 10 lat. Montessoriańskie otoczenie składa się z charakterystycznych pomocy, odpowiednio zaaranżowanej dla dziecka przestrzeni. O wyposażenie zadbała ówczesna pani dyrektor. Część pomocy wykonali polscy rzemieślnicy, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina. Kolejnym krokiem w tworzeniu grupy było zorganizowanie warsztatów dla rodziców, zapoznanie ich z podstawami pedagogiki Marii Montessori. Po cyklu spotkań, na których rodzice zapoznali się ze specyfiką metody i dowiedzieli, jak pracuje się w tego typu grupie zainteresowani i zdecydowani złożyli swoje deklaracje. 1 września 2003 roku wkroczyliśmy w Świdniku na nieznaną ścieżkę edukacyjno-wychowawczą. Na początku tej drogi nikt z nas nie wiedział jak to będzie, jednak obawy i niepewność zastąpiła moc współdziałania w tworzeniu nowej jakości nauczania i wychowania – opowiadała Beata Kowalczyk, dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2, w którego skład wchodzą placówki nr 4 i 6.

Obecnie w naszym mieście istnieje 10 oddziałów montessoriańskich: w Przedszkolach nr 3, 4 i 5, a także w Szkołach Podstawowych nr 5 i 7. Szacuje się, że przez 20 lat metodą Montessori wykształciło się 600 osób.

Dzisiejsza gala była okazją do podsumowań. Absolwenci nagrali filmy, w których podzielili się swoimi wspomnieniami. O tym, co metoda Montessori wniosła w życie dzieci mówiły także osoby zaangażowane we wdrożenie jej w świdnickich placówkach.

– Jestem dumna z naszego środowiska nauczycieli, że ta idea rozwinęła się tak pięknie. 20 lat to słuszny jubileusz. Jak z każdą nowością, na początku nie było łatwo, ale każda kropla drąży skałę. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy opowiedziałam o metodzie Montessori panu Tomaszowi Szydle, który w tym czasie był zastępcą burmistrza do spraw oświaty. Nie był do niej do końca przekonany, ale po kolejnych rozmowach, pobycie w przedszkolu i zapoznaniu się z pomocami edukacyjnymi zachwycił się pedagogiką Montessori, tak jak ja. Chciałabym również wspomnieć o rodzicach, którzy są siłą napędową tej pedagogiki. To ważne, by ich kształcić i zachęcać do tej metody, przedstawiać ją z jak najlepszej strony. Pierwsi rodzice, z którymi współpracowaliśmy byli naprawdę wspaniali. Dużo nam pomagali, nie szczędzili swojego czasu. Bardzo dobrze ich wspominam. Jestem dumna, że to ziarenko, które zasiałam zakiełkowało i tak pięknie się rozwija – wspominała Regina Madejska, była dyrektor Przedszkola nr 4, jedna z inicjatorek utworzenia oddziałów montessoriańskich w Świdniku.

– Edukacja Montessori jest wielką okazją na to, żeby ją zmienić. Szansą na najlepszą formę edukacji, za którą w Świdniku nie płacimy, a dużych miastach, jak Warszawa, kosztuje krocie – podkreślał Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Podczas jubileuszu nie zabrakło też okazji do nauki. Dr hab. Beata Bednarczuk, pracownik UMCS wygłosiła wykład pt. „Radość uczenia się w grupach Montessori”. Pokazowe lekcje, będące jednocześnie niezwykłymi, artystycznymi widowiskami w wykonaniu najmłodszych, przygotowały też wszystkie oddziały montessoriańskie.

Zebrani w sali widowiskowej MOK goście nie szczędzili słów gratulacji, życzeń dalszych sukcesów i kolejnych, równie pięknych jubileuszy. Podziękowania dla nauczycieli uczących w oddziałach montessoriańskich wręczyli zastępcy burmistrza Marcin Dmowski i Jerzy Irsak, a także Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5, Hubert Wiktorowicz, wicedyrektor SP nr 7 oraz Beata Kowalczyk, dyrektor ZP nr 2.

– 20 lat Montessori w Świdniku to na tyle długi czas, że warto podsumować sukcesy uczniów i przedszkolaków. Metoda Montessori cały czas się rozwija. Przed nami więc jeszcze wiele różnych eksperymentów po to, żeby korzystać z niej jak najlepiej. Dziękuję za odwagę tym wszystkim, którzy 20 lat temu zaczęli tę metodę w Świdniku. Gratuluję także nauczycielom i nauczycielkom, którzy dziś nią uczą. Dziękuję również Panu burmistrzowi za to, że wsparł tego typu eksperyment w szkołach i przedszkolach – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów.

Głos zabrał także burmistrz Waldemar Jakson: – Dokładnie pamiętam moment, w którym panie przyszły do mnie z pomysłem wprowadzenia do świdnickich przedszkoli i szkół nauki metodą Montessori. Bardzo im za to dziękuję. Uznałem, że ta metoda, która była w tamtym czasie nowa w Polsce, jest dobra i ubogaci naszą edukację oraz możliwości kształcenia dzieci. Powoduje ona, że w grupach Montessori tworzy się pewna więź społeczna. Z radością patrzyłem jak zajęcia sprzyjają rozwijaniu zdolności społecznych. Dziękuję inicjatorom i życzę dalszych sukcesów w jej stosowaniu, żeby dzieci jeszcze bardziej się rozwijały zdobywając wiedzę o świecie zgodnie z zasadami programu Montessori.

W uroczystości wzięła także udział Monika Wolska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, która odczytała list gratulacyjny Lubelskiego Kuratora Oświaty: – To wyjątkowa rocznica, która nie tylko podkreśla nieustający trud i ogromne zaangażowanie ze strony całej społeczności lokalnej włożone w tak cenną inicjatywę. Świadczy również o Państwa nieocenionej roli w rozwój edukacji w całym województwie lubelskim. Pedagogika Marii Montessori to nie tylko metoda. To przede wszystkim przekonanie, ze każde dziecko ma w sobie potencjał do osiągnięcia wielkich rzeczy i powinno mieć możliwość rozwijania się w harmonii z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami. Dzięki metodzie Marii Montessori dzieci stają się samodzielne, odpowiedzialne, empatyczne, pewne siebie i swoich możliwości. To dzieci, które wiedzą, czym jest cierpliwość i szacunek do drugiego człowieka.

Podczas gali głos zabrali także: starosta Łukasz Reszka, przewodniczący Rady Miasta Włodzimierz Radek, rodzice absolwentów oddziałów montessoriańskich oraz dyrektorzy świdnickich placówek oświatowych. Jubileusz zwieńczyły wspólne odśpiewanie nowego hymnu, skomponowanego dla oddziałów montassoriańskich oraz tort.

Gala odbywa się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Artura Sobonia, wiceministra finansów, burmistrza Waldemara Jaksona, starosty Łukasza Reszki, Teresy Misiuk, lubelskiego kuratora oświaty, Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS, Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

« z 4 »

Last modified: 10 października 2023

Zmień język »
Skip to content