Maturzyści bez studniówki

Autor: |

Fot. archiwum

Styczeń jest dla maturzystów miesiącem wyjątkowym. Od­bywające się wtedy bale są zwiastunem nadchodzących egzaminów. W tym roku, z powodu obowiązujących ob­ostrzeń, studniówki w trady­cyjnych terminach się nie od­będą. Czy świdnickie szkoły mają plan awaryjny?

Studniówka to długo wycze­kiwany bal. Rozmowy na jej temat pojawiają się nawet rok przed imprezą. Uczniowie szu­kają idealnej kreacji, dekoru­ją salę i uczą się poloneza. To jedna z ostatnich chwil, aby za­bawić się z przyjaciółmi przed miesiącami intensywnej nauki.

W tym roku pandemia po­krzyżowała plany. Obostrzenia związane z koronawirusem za­braniają organizacji imprez. Uczniowie I Liceum Ogólno­kształcącego wpadli jednak na pomysł realizacji wydarzenia w innym terminie.

– Organizacja studniów­ki w styczniu jest niemożliwa. Rozmawiałem jednak z Radą Rodziców oraz z uczniami. Są zgodni i chętni do zrealizowa­nia balu w innym terminie. Im­preza mogłaby się odbyć po zakończeniu egzaminów ma­turalnych, na przykład na świe­żym powietrzu. Nasi licealiści chcą podtrzymywać szkolną tradycję – mówi Stanisław Ste­fańczyk, dyrektor I LO.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej temat studniówki nie został poruszo­ny. Nie wiadomo jeszcze, czy bal odbędzie się ze zmienioną datą.

– Gdy uczniowie powrócą do szkół, będą mieli okazję ze sobą porozmawiać na ten temat. Być może sytuacja się zmieni i uda się zorganizować imprezę w innym terminie – komentuje Anna Goral, dyrektor PCEZ.

Z powodu odwołania stud­niówki najbardziej ubolewają uczniowie. Rozumieją jednak sytuację i mają nadzieję, że spotkają się jeszcze na balu ma­turalnym.

– Kiedy wróciliśmy do nauki zdalnej, gdzieś z tyłu głowy mieliśmy świado­mość, że studniówka się nie odbędzie. Jej ostateczne od­wołanie było przykre i roz­czarowujące. Jest to przecież tradycja, która ma upamięt­nić wspaniały czas spędzony w szkole średniej. Wiemy jednak, że w tym momencie organizacja balu wiązałaby się z ogromnym zagrożeniem. Zamiast magicznych momentów, do­świadczylibyśmy jedynie stre­su i obaw. Jednocześnie mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać na żywo, bez mase­czek, podziękować, pożegnać i zachować te chwile w pamięci na zawsze – mówi Aleksandra Skainowska, uczennica klasy 3a z I LO.

– Studniówka jest bardzo ważną częścią naszej edukacji i licealnego etapu życia. Tak na­prawdę to pierwsza ważna im­preza. Mojemu rocznikowi, przez sytuację covidową, wiele odebrano. Nie mamy możliwo­ści wspólnego spędzania czasu na lekcjach. Odwołano wy­cieczki i wyjazdy. Nauka zdalna też nie jest idealna i nie każde­mu odpowiada. Staramy się to wszystko znosić. Mam jed­nak niedosyt licealnego życia i klimatu wchodzenia w do­rosłość. Myślę, że wiele osób czuje to samo. Moja klasa bar­dzo chciałaby, aby impreza się odbyła. Proponowaliśmy bal maturalny w innym terminie. Po cichu pragniemy klimatu, dreszczyku przygotowań, stre­su i wspólnej zabawy – mówi Tola Sadło, uczennica klasy 3a z I LO.

Egzaminy ze zmianami

Z powodu pandemii, mi­nister Przemysław Czarnek zdecydował o wprowadzeniu zmian w wymaganiach egza­minacyjnych. Tak jak w ubie­głym roku, matura zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie pisemnej. Nieobowiąz­kowe jest również przystąpie­nie do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Pierwszy egzamin, z języka polskiego, maturzyści napiszą 4 maja. Dzień później zmierzą się z matematyką, a 6 maja z an­gielskim. Ostatni egzamin zo­stał zaplanowany na 20 maja. Terminy dodatkowe wyzna­czono na czerwiec. W sierpniu przystąpią do niego ci, którzy nie otrzymali wystarczającej liczby punktów.

Wymagania egzaminacyjne są dostępne na stronie www. gov.pl, w zakładce Minister­stwo Edukacji i Nauki.

Last modified: 2 lutego 2021