Maluch +

„Zapewnienie funkcjonowania 125 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Żłobek Miejski nr 3 w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera 1, 21-040 Świdnik”

Zadanie  zostało dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

W lipcu 2021r. Gmina Miejska Świdnik otrzymała dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie oddanego do użytkowania w czerwcu 2021r Żłobka Miejskiego nr 3.

Przyznane środki przeznaczone są na funkcjonowanie 125 miejsc opieki nad dziećmi w nowo wybudowanym budynku zlokalizowanym w południowo-zachodniej części miasta przy ul. Kopera.

Dofinansowanie obejmuje okres sierpień – grudzień 2021r.

Wartość dofinansowania:  50 000 zł

Całkowita wartość: 62 500 zł