Lotnisko z nowym partnerem

Autor: |

Władze Portu Lotniczego Lublin oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podpisały wczoraj porozumienie dotyczące współpracy, w tym objęcia przez PLL patronatu nad kształceniem studentów uczelni.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych. Współpraca zakłada wspólne opracowywanie programu na kierunku elektrotechnika, specjalność – elektryczna obsługa lotniska i innych przedmiotach zawodowych. Porozumienie umożliwia również wzajemne korzystanie z bazy dydaktycznej, laboratoryjnej i wiedzy eksperckiej, która przekazywana będzie na specjalistycznych szkoleniach – zarówno dla pracowników oraz studentów PWSZ w Chełmie, jak i pracowników portu lotniczego.

– Cieszę się, że grono partnerów Portu Lotniczego Lublin poszerza się o kolejną uczelnię wyższą, jedną z najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, branżowo najbliższą naszej działalności. Jestem przekonany, że z powodzeniem będziemy mogli rozwijać wspólne działania o charakterze edukacyjno-dydaktycznym, wymieniając się doświadczeniami. Liczę na to, że dzięki naszej współpracy port będzie uczestniczył w przygotowaniu wykwalifikowanej, specjalistycznej i dobrze wykształconej kadry potrzebnej w przyszłości do jego rozwoju, a także przeprowadzać wstępną selekcję kandydatów. Będziemy mogli pokazać specyfikę funkcjonowania portu, sprofilować kierunki nauczania w PWSZ – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

W ramach porozumienia Port Lotniczy Lublin umożliwi studentom PWSZ w Chełmie odbywanie części praktycznej kształcenia na lubelskim lotnisku, miedzy innymi poprzez praktyki i staże.

– Postrzegam te umowę jako rozpoczęcie bliższej współpracy z Portem Lotniczym Lublin. Naszym zadaniem jest skracanie dystansu między pracodawcą a uczelnią. Priorytetem jest, żeby nasz absolwent nie spotkał się po raz pierwszy z miejscem pracy dopiero po ukończeniu uczelni. Studenci będą mogli odbywać praktyki na terenie portu i zdobywać wiedzę, dzięki której lepiej przygotujemy ich do spełnienia wymagań władz portu i podjęcia  pracy zawodowej. Mam również nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie zidentyfikować problemy występującej w sferze technicznej i organizacyjnej projektów traktowanych przez nas jako pole badawcze nie tylko dla studentów, ale również kadry naukowo technicznej, które mogłyby być przydatne dla portu – mówi dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, rektor PWSZ w Chełmie.

Last modified: 8 grudnia 2021