Lotnisko w Świdniku

Autor: |

Przedstawiamy Państwu cotygodniowy raport z placu budowy Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

W kolejnych sektorach prowadzone są roboty makroniwelacyjne. W ciągu każdego tygodnia wbudowywane jest około 40 tys. m³ gruntu. Kontynuowane są prace na kolejnych odcinkach koryta drogi startowej.

Wykonywane są kolejne prace przy sektorach płyty postoju samolotów (układany jest geokompozyt, warstwy mrozoochronne, oraz wykonywana jest stabilizacja gruntu cementem).

Trwa montaż kanalizacji deszczowej ø 600 od S7 – S8. Tworzona jest odwodnienie PPS (podbudowy od studni S5 i S8 oraz zbrojenie i betonowanie dna i ścian studni S5 i S8).

Wykonywane są prace związane z izolacją stropów komór – KI, KII, K6, K8. Sukcesywnie na kolejnych odcinkach zasypywane są wykopy, obsadzane są włazy, trwa pianowanie starych kanałów.

W rejonie lasu i ŚwidnikaDużego trwają prace przy ogrodzeniu terenu lotniska.

Last modified: 2 lipca 2020