Lotnisko w Świdniku (postęp prac)

Autor: |

Przedstawiamy Państwu cotygodniowy raport z placu budowy Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

Kontynuowane są roboty związane z makroniwelacją czyli budową nasypów drogowych. Przybyło kolejne 40 tys. m³ gruntu.

Na kolejnych odcinkach koryta drogi startowej postępują prace ziemne.

Przy sektorach płyty postoju samolotów układany jest geokompozyt i warstwy mrozoochronne. Wykonywana jest stabilizacja gruntu cementem.

Prowadzone są prace przy regulacji studni oraz obsadzaniu włazów. Trwa zapianowanie starych kanałów.

Wzdłuż lasu trwają prace przy ogrodzeniu terenu lotniska.

Last modified: 2 lipca 2020