Lotnisko – oświadczenie Zarządu PLL

Autor: |

W związku z opublikowanymi w niektórych mediach informacjami o wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji środowiskowej – tekstami typu „już jest” lub „nadal nie ma” – uprzejmie informuję:

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” została wydana w dniu 19 maja 2010 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Decyzja ta jest ostatnim dokumentem niezbędnym do wydania przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Na skutek złożonych odwołań sprawa była rozpoznawana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Organ ten zgromadził cały materiał pozwalający mu na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Obecnie postępowanie administracyjne jest na ostatnim etapie i po upływie wymaganego prawem terminu 21 dni, mamy nadzieję na utrzymanie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w mocy wydanej przez GDOŚ decyzji środowiskowej.

Prezes zarządu spółki Port Lotniczy Lublin SA Lublin, 29 lipca 2010 r.

Last modified: 1 lipca 2020